ABB

 Добре дошли в сайта на фирма "АС - ДС" ООД, гр. Плевен.

Дейността на фирмата е насочена към потребители от промишлеността, енергетиката, съобщенията  и строителството. Предлагат се цялостни технически решения включващи проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, пускови изпитания и въвеждане в експлоатация.

Основните направления в дейността на фирмата са:

 • Електроизграждане
 • Автоматизация на технологични процеси
 • Асемблиране на силови и табла за автоматизация
 • Вентилационни и климатични инсталации
 • Търговия с електроматериали и съоръжения ниско, средно и високо напрежение, както и материали и съоръжения за отопление, вентилация и климатизация.

Предлагаме и следните услуги:

 • Откриване и отстраняване на кабелни повреди.
 • Анализ на качеството на електрическата енергия.
 • Енергиен мениджмънт
 • Термовизионна диагностика
 • Абонаментно поддържане на уредби СН
 • Проверка и настройка на релейни защити
 • Периодични и предпускови изпитания на съоръжения и уредби до 110 kV
 • Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по Правилник по безопасност при работа по ел. съоръжения с напрежение до и над 1000 V

Към фирмата е изграден и Орган за контрол от вид С с широк обхват на действие. Сертификат за акредитация на ИА БСА рег. № 27 ОКС

"АС - ДС" ООД е дистрибутор на АВВ България за продукти ниско и средно напрежение, а от 2012 е официален партньор на АВВ за продукти за автоматизация за страната.  Партньор на VAMP Финландия за релейни защити и arc protection защити, както и на Chintz за продукти ниско и средно напрежение.

През 2004 год. "АС - ДС" ООД внедри система за управление на качеството ISO 9001:2008, а през 2012 год. бе внедрена ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  - БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007, като през 2020 год. ИСУ е актуализирана с новоиздадения стандарт БДС ISO 450001:2018.

Богат асортимент от стоки свързани с дейността на фирмата се предлагат в магазините на "АС - ДС" ООД в гр. Плевен, гр. Троян.

Персоналът на фирмата е с богат професионален опит. Към настоящият момент персоналът наброява 74 души, 20 от които инженери, а останалите са с техническо образование.

Фирмата притежава две складово – производствени бази за съхранение на материали и ел. съоръжения и изработване на заготовки необходими за дейността ѝ. Застроената им площ е около 2500 м2 и са напълно оборудвани  с всичко необходимо.

Машинният парк е с над 20 бр. специализирани автомбила (товарни автомобили, багери, автокран, автовишка и др.).