Автоматизация на технологичните процеси в силозно складово стопанство

 Микропроцесорното управление на съоръженията се отличава с:

- висока надеждност - при изграждането на системата се използват висококачествени индустриални продукти.   Управлението се осъществява чрез програмируем контролер на фирма ABB, индустриален компютър и тъч скрийн.

- енергоспестяваща технология

- бързо и лесно управление на всички съоръжения

- цялата технологична схема е изобразена на един екран

- управлението става, чрез докосване директно върху екрана

- възможност за ръчен и автоматичен режим на работа

- спестява време при откриване и отстраняване на аварии - при спиране на системата, на екрана се показва информация за повредата (скъсана лента на елеватор, препълнен редлер, изключила моторна защита и др.)

        Изобразяването на цялата технологична схема на екрана предоставя на оператора пълна представа за състоянието на всички съоръжения в обекта и удобен начин за тяхното управление.

        Освен състоянието на съоръженията и положението на клапи и шибри, на екрана се изобразява и маршрута през който преминава зърното. Препълването на силоз се индицира чрез звукова и визуална сигнализация.

        При наличие на алармено събитие на главния екран се появява индикация, уведомяваща оператора за това. Подробна информация за настъпилите събития може да се види от екрана с алармите. Там в табличен вид е представена информация за текущите събития с дата и час на тяхното възникване. Възможен е преглед на историята на алармите за изминал период от време.

        Съоръженията могат да се управляват чрез местни пултове или дистанционно от екрана.  Когато управлението се извършва чрез компютъра са възможни три режима на работа - "ръчно неблокирано", "ръчно блокирано" и "автоматично" управление.

        При неблокираното управление няма взаимни блокировки между съоръженията, т.е. възможно е произволното им пускане и спиране.

        При блокираното управление са осъществени блокировки между съоръженията за да се реализират различни технологични цикли.

        Когато е избрано автоматично управление е възможно пускане и спиране  на всички съоръжения за осъществяване на желания технологичен маршрут само с натискане на един бутон ("старт" / "стоп"). В този режим взаимните блокировки също действат.

Използването на честотни регулатори в силозните стопанства има следните  предимства:

-  предотвратява късането на лентата на елеватора при стартиране. Когато двигателят на елеватора се управлява с честотен регулатор достигането до зададените обороти става плавно, което предотвратява късането на лентата на елеватора при пускане, особено в случаите, когато той е натоварен.

-  икономия на електроенергия

-  увеличава живота на съоръженията – елеватори, редлери, шнекове и др.

-  регулиране на дебита на зърно, когато се използва за захранване на подаващия редлер. По този начин се постига оптимално натоварване на съоръженията в системата.

Подходящи са за вграждане, както в нови, така и в съществуващи инсталации.

« Обратно