Дистанционно управление и мониторинг на електрически подстанции

  

Целта на проекта е да се подмени част от съществуващото оборудване в двете подстанции на територията на завода и да се осъществи дистанционно управление и наблюдение на параметрите на разпределителните уредби от операторска станция.

Подстанция №1

Подменени са:

  • маломаслените прекъсвачи на 20kV с нови вакуумни прекъсвачи VD4, производство на ABB
  • напреженови и токови измервателни трансформатори на 20kV
  • понижаващ трансформатор 20/0,4 kV

Инсталирано е ново табло с две цифрови защити Vamp 40 производство на Vamp – Финландия за защита и управление на вакуумните прекъсвачи на двата входа на подстанцията.

Монтирано е ново табло ниско напрежение и е осъществено подвързването на когенератор към съществуващата ел. мрежа на завода.

Подстанция №2

Подменени са:

  • маломаслените прекъсвачи на 20kV с нови вакуумни прекъсвачи VD4, производство на ABB
  • напреженови и токови измервателни трансформатори на 20kV
  • понижаващ трансформатор 20/0,4 kV

Инсталирано е ново табло с цифрова защита Vamp 40 производство на Vamp – Финландия за защита и управление на вакуумния прекъсвач на входа на подстанцията.

Управлението на прекъсвачите и мониторинга на електрическите подстанции е осъществено чрез контролер от серията AC500 на ABB. Цифровите защити и контролера са свързани в мрежа чрез RS485 интерфейс, а предаването на данни между двете подстанции се осъществава по радио канал чрез безжични устройства работещи по стандарта IEEE 802.15.4.

Комуникацията между контролера и защитите е осъществена на база на широко разпространения протокол Modbus RTU.

Контролерът е свързан към операторска станция от която чрез инсталиран за целта софтуер се осъществява мониторинг на параметрите на подстанциите и оперативно превключване на прекъсвачите. Всички алармени събития се съхраняват в текстови файлове за да могат да бъдат проследени в последствие.

Блок схема на системата за мониторинг и управление

Главен екран на софтуера за мониторинг и управление

 

« Обратно