Управление на индукционни пещи

 

Целта на проекта е да се подмени съществуващото оборудване за управление на три индукционни пещи, производство на Brown Boveri (BBC).

Пещите се управляват от две инсталации. Първа инсталация управлява пещи 1 и 2, а втора инсталация пещи 2 и 3.

Микропроцесорното управление на всяка инсталация е на база на PLC AC500 на фирмата ABB.

Визуализацията на данните и управлението се осъществяват посредством монтиран на таблото промишлен компютър с 17’’ touch screen дисплей. Всички алармени събития се съхраняват в текстови файлове за по-нататъшен преглед и анализ на работата на системата.

На всяка инсталация е монтирана максимално токова защита Vamp 40. Предаването на текущите стойности на напреженията, токовете и мощностите от защитата към контролера се осъществява по сериен интерфейс RS-485 и протокол Modbus RTU.

« Обратно