Управление на осветлението в складови и производствени помещения.

Системата има за цел да осигури оптимално управление на осветлението в производственото помещение и да реализира икономия на електроенергия. Това се постига чрез управление на всяко едно от осветителните тела, в зависимост от външната осветеност и работният график в предприятието.

 

Архитектура и възможности:

         Всяко осветително тяло е снабдено с устройство за управление с уникален за мрежата адрес. Захранването и комуникацията с главния контролер (PLC) на тези устройства се осъществява по меден кабел с усукани двойки тип FTP.

         На подходящо място от външната страна на помещението е монтиран сензор за осветеност. На база информацията от него и работният график, контролерът включва и изключва съответните лампи, така че да осигури оптимална осветеност във всяка една част от помещението. Например, в работните дни по обяд, когато навън е светло и през прозорците влиза достатъчно светлина е възможно всички осветителни тела да бъдат изключени. Сутрин и следобяд, когато външната светлина е по-слаба се включват само част от тях, например над работните зони осветлението е включено, а над зоните за придвижване, не. Когато навън е тъмно, в зависимост от настройките на потребиталя, могат да светят всички лампи. През нощта и през почивните дни е активно само дежурното осветление.

         Връзката между потребителя и системата се осъществява чрез контролен панел с цветен сензорен екран HMI. На него схематично е изобразено помещението и състоянието на всяка една от лампите. Освен автоматично, осветителните тела могат да се управляват от потребителя ръчно - поединично или на групи. Посредством тъч екрана се правят всички потребителски настройки, като час, дата, работни дни, прагове на осветеност и групиране на лампите по зони.

         Чрез вграденият уеб сървър е възможно да се осъществи дистанционно управление и промяна на настройките.

 

Системата за управение на осветлението е разработена от фирма “АС-ДС“ ООД, което позволява тя да бъде адаптирана към специфичните нужди на крайният потребител, задача с която готовите системи понякога срещат трудности.

« Обратно