Референции

Палфингер продукционстехник България

"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД, гр. Червен бряг работи с "АС - ДС" ООД от 2006 година. За периода на съвместната ни работа, фирмата доказа, че е надежден партньор, изпълнявайки отли...

прочети »
"Плама инвестмънт" ЕООД

"Плама инвестмънт" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2011 год. и 2012 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнени...

прочети »
ЕТ "Иван Миловски" гр. Кнежа

Фирма ЕТ "Иван Миловски" гр. Кнежа издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата е изпълнила коректно поетите задължения през 2012 във връзка...

прочети »
"ЕнерСис" АД гр.Търговище

"ЕнерСис" АД гр.Търговище издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата е изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на наши поръчки...

прочети »
"Агримарт" ЕООД

"Агримарт" ЕООД, гр. София дава настоящата референция на "АС - ДС" ООД гр. Плевен, в уверение на това, че в процеса на нашата съвместна работа сме имали в тяхно лице безпристрастен, коректен и н...

прочети »
Златна Панега Цимент

Фирма "АС-ДС" ООД гр. Плевен е наш уважаван nартньор. Същата е специализирана в изграждане, ремонт и изпитване на енергетични съоражения, автоматизация на технологични nроцеси и търговия на ел. ...

прочети »
"Керчев и синове" ООД

"Керчев и синове" ООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2013 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на дог...

прочети »
"Гардения" ЕООД

"Гардения" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2013 год. Изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на договор "...

прочети »
"Еко Сън Инвест" ООД

 "Еко Сън Инвест" ООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2012 год. е извършила изграждане на „ТП и кабелни линии 20...

прочети »
"Брукландс - 1" ЕООД

"Брукландс - 1" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2012 год. е изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на до...

прочети »