Новини

"Биотекс" ЕООД

Фирма "АС - ДС" ООД е специализирана в проектиране, изграждане, реконструкция и изпитване на електрически инсталации и ел. табла за ниско, средно и високо напрежение, системи за автоматиза...

прочети »
"Мизия 96" АД гр. Плевен

"АС - ДС" ООД предлага висококачествени услуги, професионализъм, отлично техническо оборудване, отлична организация на работа и стриктно спазване на сроковете, за да се утвърди като наш лоялен и...

прочети »
EnerSys

Фирма "АС - ДС" ООД е наш коректен партньор. Тя се отличава с конкурентни цени, висок професионализъм на екипа, качество и прецизност на изпълнение при работа в мрежи НН и Ср. Н., добра машинна ...

прочети »
Каменица АД

Фирма "АС-ДС" ООД гр. Плевен е наш уважаван партньор. Същата е специализирана в изграждане, ремонт и изпитване на енергетични съоръжения, автоматизация на технологични процеси и търговия на ел. ...

прочети »
„Агрола" ЕООД

През 2012 г. фирмата изпълнила договор за обект: "Търговско - сервизен комплекс в ПИ 20005 в местността „Ватовото" в землището на с. Ясен", подобект: „БКТП 20 (10) / 0.4 кV, Ка...

прочети »
"Топлофикация Плевен" ЕАД

Доволни сме от партньорството с фирма "АС - ДС" ООД, комуникацията със служителите й е изключително лесна, служителите оказват съдействие и професионална консултация в ключови моменти и с лекота...

прочети »
"Водстрой 98" АД гр. София

С настоящата референция "Водстрой 98" АД гр. София удостоверява, че фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен е разработила и реализирала микропроцесорна система за управление на складове за съхранение на ...

прочети »
"РУБИН ИНВЕСТ" ЕАД

"РУБИН ИНВЕСТ" ЕАД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр.Плевен в уверение на това, че същата през 2013 г. е изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на договор за из...

прочети »
"ВЕНИДА - НОВА" ООД

"ВЕНИДА - НОВА" ООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2012 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на догово...

прочети »
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД

"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2013 год. изпълнила коректно своите задължения при и...

прочети »