Новини

Хипермаркет Кауфланд Плевен 2

Настоящата референция се издава на фирма "АС-ДС " ООД гр . Плевен в резултат на това, че фирмата извърши строителството на строеж "Външно електрозахранване с кабели 20 кВ " за Хипермаркет Кауфла...

прочети »
Контрагент 35

Настоящата референция се издава фирма "АС-ДС" ООД гр. Плевен за обект "МОЛ Галерия, УПИ I - 45, 46, кв. 208а, Градински Север, гр. Стара Загора . Същата е извършила изграждане, наладка и изпитан...

прочети »
"ЗВЕЗДА" АД

"ЗВЕЗДА" АД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2012 год. и 2013 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на до...

прочети »
Генимекс инвест ЕАД

През 2008 год. фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен е изградила ел. инсталацията на търговски комплекс, УПИ I, кв. 149, гр. Плевен собственост на нашата фирма. За периода на нашето сътрудничество може...

прочети »
СД "Бетонекс" гр. Плевен

Фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен е доставчик на ел. материали и изпълнител на кабелни ел. захранвания 20 kV на обекти на територията на гр. Плевен, собственост на СД "Бетонекс".

прочети »
Топлофикация - Плевен ЕАД

Фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен е наш дългогодишен партньор и доставчик. За периода на нашето сътрудничество може да кажем, че фирмата работи точно, коректно и експедитивно.

прочети »
"Олива" АД гр. Кнежа

"АС-ДС" ООД предлага висококачествени услуrи, професионализъм, отлично техническо оборудване, отлична организация на работа и стриктно спазване на сроковете, за да се утвърди като наш лоялен и к...

прочети »
"Елинда А" ООД гр. Плевен

Фирмата е извършиг.а строеж "Мачтов трафопост 20 кV", собственост на "Елинда А" ООД гр. Плевен. Работата е изпълнена качествено, без отклонение от утвърдените проекти и в определените срокове ка...

прочети »
МАЙР - МЕЛИХОФ НИКОПОЛ АД

Фирма "АС- ДС" ООД гр. Плевен е наш партньор от установяването ни на българския пазар. Същата е специализирана в изграждане, ремонт и изпитване на енергетични съоръжения, автоматизация на технол...

прочети »
"Електроразпределение Плевен" АД

"Електроразпределение Плевен" АД издава настоящата реферанция във връзка с изпълнение на СМР на обекти на територията на Област Плевен през 2005, 2006 и 2007 г.

прочети »