Електромагнитни разходомери
 АББ предлага най-пълната гама електромагнитни разходомери, съобразени с Вашите нужди. Серията Process Master подобрява процеса на контрол чрез иновативна обработка на сигнала и подобрена технология за филтриране на шума. Разходомерите от серията FSM4000 осигуряват най-добрата в класа си производителност за целулоза и хартия, минната и други промишлености с високо съдържание на твърди частици. Със стабилно измерване и лесно инсталиране серията Water Master е здрав продукт, на който можете да разчитате във водната промишленост и обработка на отпадни води. За приложения, където комуникацията и захранването са ограничени, серията Aqua Master с нейните батерии и безжични комуникации е цялостно решение за измерване на дебита.
 

Химическа / процесна промишленост

Нефтена и газова промишленост / Енергетика

Хранително-вкусова и фармацефтична промишленост

Металообработване / минна промишленост

Хартиена промишленост

Водна индустрия / отпадни води

Управление на водни мрежи и течова

Напояване

Обезсоляване

 

Селектор за избор на разходомер - Products Selection Assistant

Кориолисови масови разходомери

Кориолисовите разходомери са универсално решение за измерване на дебита,

плътността и температурата дори и на непроводими флуиди.

Прочети повече

 

Селектор за избор на разходомер - Products Selection Assistant

Ротаметри

Евтин вариант за измерване разхода на течности, газове и пара.

Прочети повече

 

Селектор за избор на разходомер - Products Selection Assistant

Вихрови разходомери

Най-добри в класа си разходомери за измерване на пара с изисквания за къси прави участъци за монтаж

Прочети повече

 

Селектор за избор на разходомер - Products Selection Assistant

Термични Масови Разходомери

 

 

Серията от термични масови разходомери Sensyflow на АББ е подходяща за всички индустриални приложения изискващи бързо и точно измерване на газове. Разходомерите от серията Sensyflow показват директно масовият разход или нормализираният обемен разход на газовете без допълнителна компенсация по температура и налягане. Разходомерите имат впечталяващo висок клас на точност, кратко време за реакция и много широк диапазон на измерваният дебит, като се запазва класът на точност дори и при измерване на много ниски дебити.

 

 

            Tермичните масови разходомери осигуряват изход за масовият дебит без допълнителна компенсация по температура и налягане, което ги прави отличен избор при измерване на газове.

 

 

-          Модулният дизайн намалява разходите за монтаж, пуск и експлоатация

-          До 4 характеристични криви на дебита на газа

-          Най-добри в класа си време за реакция и точност

-          Специални прибори за измерване на газ в котли, биогаз, сгъстен въздух, приложения във Фармацевтичната и Хранително-Вкусовата Промишленост.

-          Високо-ефективни прибори специално разработени за двигатели с вътрешно горене, автомобили и роботи за боядисване.

 

Sensyflow FMT 400-VTS_500-IG

Sensyflow FTM 200-D_200-ECO_700-P

 

Селектор за избор на разходомер - Products Selection Assistant