Термични Масови Разходомери

 

 

Серията от термични масови разходомери Sensyflow на АББ е подходяща за всички индустриални приложения изискващи бързо и точно измерване на газове. Разходомерите от серията Sensyflow показват директно масовият разход или нормализираният обемен разход на газовете без допълнителна компенсация по температура и налягане. Разходомерите имат впечталяващo висок клас на точност, кратко време за реакция и много широк диапазон на измерваният дебит, като се запазва класът на точност дори и при измерване на много ниски дебити.

 

 

            Tермичните масови разходомери осигуряват изход за масовият дебит без допълнителна компенсация по температура и налягане, което ги прави отличен избор при измерване на газове.

 

 

-          Модулният дизайн намалява разходите за монтаж, пуск и експлоатация

-          До 4 характеристични криви на дебита на газа

-          Най-добри в класа си време за реакция и точност

-          Специални прибори за измерване на газ в котли, биогаз, сгъстен въздух, приложения във Фармацевтичната и Хранително-Вкусовата Промишленост.

-          Високо-ефективни прибори специално разработени за двигатели с вътрешно горене, автомобили и роботи за боядисване.

 

Sensyflow FMT 400-VTS_500-IG

Sensyflow FTM 200-D_200-ECO_700-P

 

Селектор за избор на разходомер - Products Selection Assistant


Не са намерени продукти, отговарящи на избора.