Серия AF
Контактори серия AF09 (4 kW) … AF1650 (560 kW) с електронен блок на бобината позволяващ широк работен диапазон на напрежение при управление както с променлив (50/60 Hz), така и с постоянен ток.

Монтажна схема

Серия A
Контактори серия A 09 (4 kW) … A 300 (160 kW) за променливотокова управляваща верига

Монтажна схема

Серия АE и AL
Контактори серия AE и AL (4 kW до 55 kW), с бобина за постоянно напрежение
Монтажна схема
Серия UA
Контактори серия UA 16(12.5 kW) … UA 110 (75 kW) за комутация на кондензатори, пиков ток Î ≤ Iном
Контактори серия UA 16-RA(12.5 kW) … UA 110-RA (80 kW) за комутация на кондензатори без ограничение в пика на тока на включване

Монтажна схема

Серия B6 и B7
Контактори серия B6 и B7 за защита на електродвигатели с допълнителен помощен контакт до 5,5 kW (AC-3)