серия SACE FORMULA
Прекъсвачи с лят корпус, серия SACE FORMULA
Новата серия SACE FORMULA се състои от три основни размера
A1, A2 и A3, съответно до 125A, 250A и 630A .
Трите основни размера се предлагат във фиксирана версия, с челни клеми.
Защитния блок има фиксирана термична и магнитна защита
позволяващи лесен избор и точност.
 
Каталог
серията Tmax и TmaxXT
Прекъсвачи с лят корпус за електроразпределение от серията Tmax и TmaxXT
Новите серии прекъсвачи Тmах на ABB SACE се предлагат в различни размери,
с възможност дa покрият работен ток в диапазон дo 1630 А.

Тип защита

серия Emax
Въздушни прекъсвачи серия Emax
Предназначена са предимно за промишлеността и се предлагат в пет размера Е1, Е2, Е3, Е4 и Е6, за номинални трайни токове от 800 - 6300 А. Изключвателната способност варира от 42 - 150 kA