Импулсни релета Е250

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление

Импулсни релета Е250 -  Un = 250/400 V AC

Импулсни релета E255

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление

Импулсни релета Е250 с последователна комутация (0-А-АВ-В) - In=16A; Un = 250/400 V AC

Импулсни релета E257

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление
Импулсни релета Е257 с възможност за централно управление - Un = 250/400 V AC