Софтстартери тип PSR
Компактната серия, PSR3...105 обхваща двигатели с ток от 3 до 105 А.
• Компактният дизайн дава възможност да се монтират повече продукти към дадената монтажна площ.
• Лесно инсталиране. Възможност за монтаж на DIN шина или закрепване чрез винтова връзка.
• На предната страна са написани ясни инструкции за настройките.
Софтстартери тип PSS
Гъвкавата серия, PSS18...300 която е предназначена за двигатели с ток от 18 до 300 А,
предлага решения, които могат да се пригодят към почти всяко приложение:
• С възможности за два вида свързване, директно или вътрешен триъгълник.
• Могат да имат функция «токоограничаване» (възможност за ограничаване стойността на тока по време на пуск).
• Лесна настройка. Само с три ясно обозначени превключвателя на предната страна на устройството,
софтстартерът може да се настрои за широк диапазон от приложения.
• Полупроводниковите компоненти, осигуряват най-висока надеждност и намаляват необходимостта от
поддръжка до минимум дори при приложения с чести пускове и спирания.
Захранващо напрежение, Us = 220 - 240 V AC
Номинално работно напрежение:
За серия PSS18/30-500 ... PSS300/515-500, Ue = 208 - 500 V
За серия PSS18/30-690 ... PSS300/515-690, Ue = 400 - 690 V
Софтстартери тип PSЕ
PSE – Ефективната серия, 18 до 370 A
Софтстартера PSE е първият в света компактен софтстартер с едновременно
вградени електронна защита от претоварване, регулиране по въртящ момент
за идеален контрол на помпи, както и вграден байпас контактор за намаляване
на загубите. Компактният дизайн в комбинация с вградени най-важни функции,
осигурява едно много ефикасно решение за пуск.
LCD дисплеят и клавиатура с четири бутона позволяват лесно да се настроят
функциите на софтстартера. Дисплеят ще осигури също и всичката необходима
информация както при пуск, така и по време на работа.
Софтстартери тип PST(B)
Високотехнологичната серия, PST(B)30...1050 обхваща двигатели с ток от 30 до 1050 А
PST(B) софтстартерът е най-високо функционалният софтстартер от сериите с
почти всички възможни вградени функции. Всички функционални защити на
софтстартерът , осигуряват на двигателя безпроблемна работа. Предварителни
предупреждения дори позволяват проблема да бъде за сечен преди двигателят да
бъде спрян и така се избягва нежеланото време за ремонт.
• Високотехнологични вградени защити
• Fieldbus комуникационна система
• LCD дисплей -  с 13 езика; система менюта, подобна на тази на
мобилния Ви телефон; предварително програмирани настрой-
ки за приложенията, автоматично регистриране на състоянието и
събитията - няма нищо по-лесно за настройка и
работа!
• Програмируеми релейни изходи
• Вграден шунтиращ контактор на PSTB
• Контрол на въртящия момент
• Аналогов изход