Функционални елементи

Горен бутон неизпъкнал, долен бутон неизпъкнал

Функционални елементи
Горен бутон неизпъкнал, долен бутон изпъкнал