Тип T 16 DU
Обхват на настройка от 0.10…0.13 А до 13.0…16.0 А
Възможност за монтаж към контактори B6,B7, AS
Тип TA 25 DU
Обхват на настройка от 0.1 ... 0.16 А до 24 ... 32 А
Възможност за монтаж към контактори А9 ... А40 и AL9 ... AL40
Тип TA 42 DU
Обхват на настройка от 18 ... 25 А до 29 ... 42 А
Възможност за монтаж към контактори А30, А40 и AL30, AL40
Тип TA 75 DU
Обхват на настройка от 18 ... 25 А до 60 ... 80 А
Възможност за монтаж към контактори А50... А75, АF50... АF75, АE50... АE75
Тип TA 80 DU
Обхват на настройка от 29 ... 42 А до 60 ... 80 А
Възможност за монтаж към контактори А95... А110, АF95... АF110, АE95... АE110
Тип TA 110 DU
Обхват на настройка от 65 ... 90 А до 80 ... 110 А
Възможност за монтаж към контактори А95... А110, АF95... АF110, АE95... АE110
Тип TA 200 DU
Обхват на настройка от 80 ... 110 А до 150 ... 200 А
Възможност за монтаж към контактори А145... А185, АF145... АF185
Тип TA 450 DU
Обхват на настройка от 130 ... 185 А до 220 ... 315 А
Възможност за монтаж към контактори А210... А300, АF210... АF300