Сонди за хидростатично ниво

 

Сонди за хидростатично ниво модел SGE-25 и SGE-16 

Измервателен обхват: минимум 0...1 m W.C, максимум 0...500 m W.C. 
Изходен сигнал: 4...20 mA, 0...10 V, 0...3,3 V, 0..5 V, 0,5..4,5 V 
Точност: 0,2% 

Повече информация >>>
Сонда за хидростатично ниво модел SGE-25C 

Измервателен обхват: min. 0...2 m W.C., max. 0...20 m W.C. 
Изходен сигнал: 4...20 mA, 0...10 V 
Точност: 0,5% 

Повече информация >>>
Сонда за хидростатично ниво, модел SGE-25S 

Измервателен обхват: min. 0...2 m W.C., max. 0...20 m W.C. 
Изходен сигнал: 4...20 mA, 0...10 V 
Точност: 0,5% 

Повече информация >>>
Смарт сонди за ниво, модел SGE-25.Smart и SGE-25S.Smart 

Програмируема нула на оста, обхват и коефициент на затихване 
Измервателен обхват: min. 0..0,8m WC; max 0..100m WC 
Изходен сигнал: 4...20 mA + HART protocol 
Точност: 0,1% 

Повече информация >>>
Смарт трансмитер за ниво, тип 

Програмируема нула на оста, обхват и коефициент на затихване 
4...20 mA изходен сигнал + HART протокол 
Точност: 0,1% 
Локален екран 

Повече информация >>>
Хидростатична сонда за ниво, тип APC-2000ALW/P и PCE-28P 

Всеки измервателен обхват от 0...200 mm до 0...3000 mm H2O 
Смарт версия - с Hart протокол (само версия APC-2000ALW/P) 

Повече информация >>>
Смарт трансмитери за ниво за резервоари под налягане APR-2000/Y

Измервателен обхват max. 0..6 m WC 
Изход 4...20 mA + HART protocol 
Точност: 0,16% 

Повече информация >>>
Смарт хидростатичен трансмитер за плътност PG-28.Smart 

Измервателен обхват за плътност: min 0..100kg/m3; max. 0..2000kg/m3 
Изход 4...20 mA + HART protocol 
Точност: 0,1% (0,3%) 

Повече информация >>>
Трансмитери за ниво

 

Смарт трансмитер за диференциално налягане с изнесена мембраната, модели APR-2200ALW and APRE-2200 

Измервателен обхват: min. 0 ... 0,1mH2O, max. 0... 16 bar 
Изходен сигнал: 4...20 mA + protocol HART; Profibus PA 
Точност: 0,1% 

Повече информация >>>
Измерване на ниво

Smart or analog differential pressure transmitters with diaphragm seals for level measurement 
to pressure tank with gas-filled negative pressure line are recommended transmitters with diaphragm seal mounted on "+" side 
to pressure tank with liquid-filled negative line are recommended transmitters with diaphragm seal mounted on "-" side and converted output signal. 

Повече информация >>>
Смарт трансмитер за диференциално налягане, модел APR-2000 ALW  

Измервателен обхват: min. 0 ... 2 mbar, max. 0... 70 bar 
Изходен сигнал: 4...20 mA, 0...20 mA or 0...5 mA + protocol HART; Profibus PA 
Точност: 0,075% (0,04%) 

Повече информация >>>
Смарт трансмитер за диференциално налягане, модели APRE-2000PD and APRE-2000PZ 

Измервателен обхват: min. 0 ... 2 mbar, max. 0... 70 bar 
Изходен сигнал: 4...20 mA + protocol HART 
Точност: 0,1% 

Повече информация >>>