Описание

 

 

Електрическите дъгови къси съединения са рядко срещани къси съединения в комутационната апаратура, където ефекта от взривното нарастване на налягането и нагряването могат да станат причина за огромна по мащаб  повреда на оборудването и риск за безопасността на обслужващия персонал. Целта на електродъговата защита е да се определи дъговото съединение и да се минимизира времето на горене на дъгата, като така се защитават и хората и оборудването. Времето за горене на дъгата обикновено се минимизира чрез изключване на тока, захранващ дъгата.

 

Най-добрият начин за ограничаване на повредите от електро дъговото късо съединение е да се ограничи времето за горене на дъгата. Времето за горене на дъгата може да бъде ограничено чрез изключване на прекъсвача, през който се захранва дъгата. По тази начин ефективно ще се ограничат и преките и непреки щети. Времето за горене на дъгата е критично особено когато дъгата се развива по време на работа на персонала с оборудването.

 

 

                                         

 

 

Бързодействие на защитата


Когато се използва принципа на временна или логична селективност обикновената защита може да не осигурява достатъчна бързина на защита при дъгово късо съединение. Освен това, заземяването през голямо съпротивление и свързването към земя могат да увеличат задействането на защитните релета срещу свързване към земя и това да доведе до освобождаване на енергията на дъгата. Тези факти сами по себе си представляват съществен риск за оборудването и живота на хората. 


           

 

 

Стандартното време за горене на дъгата трябва да бъде ограничено до 100 ms, за да се избегнат големи повреди. Време за горене на дъгата от около половин секунда, предизвиква значителни повреди. Обичайното общо време за сработване при конвенционална защита за изходната линия е около 100 ms, а на захранващата линия 400 ms, докато при използване на електродъгова защита е около 57 ms. Продължителността на работа при критични условия, при въздействие на електрическа дъга значително се съкращава при използване на електродъгова защита VAMP.

 

Електродъговата защита VAMP предлага бързо и надеждно устройство за подобряване на безопасността. Такива устройства работят в почти 10 000 електродъгови системи по цял свят, които представят от еднозонова дъгова защита, електродъгова защита на системи с множество зони.

Системата на VAMP установява наличието на дъга като измерва дефектния ток и реагира на светлината на дъгата чрез сензорни канали и при възникване на повреда, минимизира времето за горене като бързо изключва тока подхранващ дъгата. Уникалната функция за установяване на електрическа дъга добавя ново измерение към общата безопасност на инсталацията и надеждността на системата за защита.

 

Предимства                                                                                                 Приложения

  • Безопасност на персонала                                                                   Промишлени клиенти
  • Намалени загуби на производителност                                            Комунални услуги
  • Удължен живот на КРУ                                                                          Електроцентрали
  • Намалени разходи за застраховане                                                  Вятърни централи
  • Ниски инвестиционни разходи и бърз монтаж                               Морски инсталации

Не са намерени продукти, отговарящи на избора.