Автоматизация

  • Изграждане, поддръжка на автоматизирани системи за управление на технологични процеси и модернизация на съществуващи такива
  • Избор, доставка и въвеждане в експлоатация на контролно измервателни прибори и средства за автоматизация
  • Проверка и настройка на системите за автоматично управление
  • Системи за енергиен мениджмънт
  • Управление на ситеми за вентилация и климатизация
  • Фирмата е проектирала и изпълнила множество системи за автоматизация на зърнени бази
  • АС ДС ООД е изградила система за атоматизация на индукционна пещ

 

Управление на индукционни пещи

Реконструкция и модернизация на командна зала (пулт за управление на индукционни пещи) в Берг Монтана Фитинги АД

прочети »
Дистанционно управление и мониторинг на електрически подстанции

Целта на проекта е да се подмени част от съществуващото оборудване в двете подстанции на територията на завода и да се осъществи дистанционно управление и наблюдение на параметрите на разпредели...

прочети »
Автоматизация на технологичните процеси в силозно складово стопанство

Микропроцесорното управление на съоръженията се отличава с:

 - висока надеждност - при изграждането на системата се използват висококачествени индустриални продукти.   Упр...

прочети »
Управление на осветлението в складови и производствени помещения.

Системата има за цел да осигури оптимално управление на осветлението в производственото помещение и да реализира икономия на електроенергия. Това се постига чрез управление на всяко едно от осве...

прочети »