Обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ "АС – ДС" ООД

 

    http://www.acdc-bg.com/media/wysiwyg/sertificates/Licenz_CPO.jpg  
    Курсове на обучение за придобиване на квалифиционна група по електробезопасност съгласно чл. 20, ал. 5 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ - 2005
 • Курсове за обучение и изпити за квалификационни групи за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
 • Курсове за обучение и изпити за квалификационни групи за безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електически мрежи.

     Заявка за обучение

Професионално обучение с придобиване степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:

I. Професия Електротехник, код 522010 

 1. Специалност Електрически машини и апарати, код  5220101
 2. Специалност Електроенергетика, код 5220102
 3. Специалност Електрообзавеждане на производството, код 5220103
 4. Специалност Електрически инсталации, код 5220109
 5. Специалност Електродомакинска техника, код 5220110

II. Професия Техник на компютърни системи, код 523050

 1. Специалност  Компютърна техника и технологии, код 5230501

III. Професия Строителен техник, код 582010

 1. Специалност  Строителство и архитектура, код 5820101

IV. Професия Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, код 840070

 1. Специалност  Експлоатация на автомобилния транспорт, код 8400701

VПрофесия Водач на МПС за обществен превоз, код 840090

 1. Специалност  Вътрешни и международни превози на пътници, код 8400901
 2. Специалност  Вътрешни и международни превози на товари, код 8400902