Абонаментно поддържане на уредби CH

За да сте убедени, че Вашите съоръжения са технически изправни и използването им няма да доведе до тежки аварии, прекъсване на производствения процес и загуба на средства и време, ние Ви предлагаме абонаментното им сервизно обслужване и ремонт.

След оглед на обекта и сключване на договор за поддържане на Вашите съоръжения в изправност, Вие плащате само месечната абонаментна такса съгласно фирмения ценоразпис.