Периодични и предпускови изпитания на съоръжения и уредби до 110 кV

Изпитания на съоражения съгласно изискванията на Наредба 3, НИЕМС,  технически спецификации на производителя или по задание на клиента. Наладки на системи за автоматизация, контрол и измерване. Ситеми за сигнализация и управление.