Диагностика на обекти с инфрачервена термокамера

Температурният анализ на обекта позволява своевременно откриване на неизправности и предотвратяване на аварии които биха довели до значителни загуби.

Типични приложения на термокамерата са:

  • в енергетиката
  • диагностика на сгради
  • в промишлеността

С помощта на термокамерата излъчената от наблюдавания обект инфрачервена емисия се преобразува в цветно или монохромно изображение съответстващо на температурния спектър на обекта.

Разполагаме с инфрачервена термокамера NEC TH7800 с основни параметри:

  • резолюция на заснеманите изображения 320х240 пиксела
  • 3,5 “ цветен LCD дисплей
  • възможност за заснемане на визуално изображение заедно с инфрачервеното
  • обхват на измерване -20 ÷ 250 °С
  • софтуер за обработка и детайлен анализ на заснетите изображения и генериране на отчети.

Element

VAL()

AVG()

MIN()

MAX()

A

36,3 °C

32,8 °C

17,2 °C

42,9 °C

B

36,4 °C

31,4 °C

17,4 °C

45,4 °C

C

35,4 °C

24,4 °C

17,3 °C

41,6 °C

D

27,7 °C

25,8 °C

17,1 °C

42,7 °C

E

39,3 °C

27,8 °C

18,9 °C

43,7 °C

Image

35,7 °C

22,4 °C

16,6 °C

47,4 °C

Element

VAL()

AVG()

MIN()

MAX()

A

45,7 °C

52,6 °C

31,8 °C

80,2 °C

B

77,0 °C

58,8 °C

38,1 °C

80,4 °C

C

83,1 °C

57,6 °C

33,2 °C

88,7 °C

E

40,5 °C

39,0 °C

33,9 °C

69,4 °C

Image

73,2 °C

46,1 °C

31,5 °C

90,8 °C

Element

VAL()

AVG()

MIN()

MAX()

A

62,8 °C

51,5 °C

32,9 °C

67,5 °C

B

77,2 °C

60,0 °C

33,0 °C

83,8 °C

Image

73,0 °C

42,5 °C

33,2 °C

84,1 °C