Търговия

  • Апаратура НН : пусково - регулираща и защитна апаратура; честотни регулатори и софтстартери. Фирмата е официален търговски представител на АВВ, VAMP и търговски партньор на SIЕMENS за цялата гама апаратура за ниско  напрежение
  • Апаратура и съоръжения за уредби СН - АВВ, SIЕMENS
  • Кабели за НН и СН, съобщителни и кабели за пренос на данни
  • Кабелна арматура за кабели НН и СН  лентова технология на Bishop и 3M и студена и термосвиваема  технология на ABB, RAYCHEM и 3М; кабелни накрайници и маншони
  • Електроинсталационни материали на АВВ, КOPOS, KOLIN, Obo Bettermann
  • Осветителни тела и светлоизточници - OSRAM, PHILIPS, IVELA, BEGELI
  • Контролно измервателни прибори за разход, температура, налягане и анализ на течности и газове
  • Задвижки /регулираща и отсичаща арматура/
  • Интерфейсни модули и прибори за командни зали
  • Лични предпазни диелектрични средства - ръкавици, боти, килимчета, щанги, предпазно и защитно работно облекло, предпазни маски и очила, каски, шлемове и други.

Фирмата разполага с търговски обекти в гр. Плевен, гр. Троян, гр. Русе, гр. Лясковец и централна складова база в гр. Плевен.