Вентилационни и климатични инсталации

Сред основните направления в дейността на  "АС - ДС" ООД е:

- Изграждане и поддръжка на климатични и вентилационни инсталации

- Реинженеринг и доставка на необходимите компоненти за изграждането на същите

- Ретрофит на съществуващи такива

- Оптимизиране на промишлени вентилационни инсталации и внедряване енергоефективни решения в индустрията

- Предпроектни проучвания за изготвяне на анализи и икономическа обосновка за целесъобразността и пределната полезност