References

"ЗВЕЗДА" АД

"ЗВЕЗДА" АД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2012 год. и 2013 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на до...

read more »
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД

"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2013 год. изпълнила коректно своите задължения при и...

read more »
"ВЕНИДА - НОВА" ООД

"ВЕНИДА - НОВА" ООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2012 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на догово...

read more »
"РУБИН ИНВЕСТ" ЕАД

"РУБИН ИНВЕСТ" ЕАД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр.Плевен в уверение на това, че същата през 2013 г. е изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на договор за из...

read more »
"Плама инвестмънт" ЕООД

"Плама инвестмънт" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2011 год. и 2012 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнени...

read more »
"ЕнерСис" АД гр.Търговище

"ЕнерСис" АД гр.Търговище издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата е изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на наши поръчки...

read more »
"Агримарт" ЕООД

"Агримарт" ЕООД, гр. София дава настоящата референция на "АС - ДС" ООД гр. Плевен, в уверение на това, че в процеса на нашата съвместна работа сме имали в тяхно лице безпристрастен, коректен и н...

read more »
ЕТ "Иван Миловски" гр. Кнежа

Фирма ЕТ "Иван Миловски" гр. Кнежа издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата е изпълнила коректно поетите задължения през 2012 във връзка...

read more »
"Керчев и синове" ООД

"Керчев и синове" ООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2013 год. изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на дог...

read more »
"Гардения" ЕООД

"Гардения" ЕООД издава настоящата референция на фирма "АС - ДС" ООД гр. Плевен в уверение на това, че същата през 2013 год. Изпълнила коректно своите задължения при изпълнение на договор "...

read more »

1 2 3 4 Next