Серия ACS55

Честотни управления серия ACS55, от 0.18 до 2.2 kW

01Е = монофазен с ЕМС филтър

01N = монофазен без ЕМС филтър

 * ЕМС Електромагнитна съвместимост

Серия ACS150

Честотни управления серия ACS150, от 0.37 до 4 kW

с вграден панел и потенциометър

01Е = монофазен с ЕМС филтър

03Е = трифазен с ЕМС филтър

 * ЕМС Електромагнитна съвместимост

Брошура

Серия ACS310

Честотни управления серия ACS310, от 0.37 до 22 kW

01Е = монофазен с ЕМС филтър

03Е = трифазен с ЕМС филтър

 * ЕМС Електромагнитна съвместимост

Серия ACS355

Честотни управления серия ACS355, от 0.37 до 22 kW

01Е = монофазен с ЕМС филтър

03Е = трифазен с ЕМС филтър

 * ЕМС Електромагнитна съвместимост

Брошура

Серия ACS550

Честотни управления серия ACS550

01 = стенен монтаж

02 = свободно стоящо

Брошура

Серия ACH550

Честотни управления серия ACH550, от 0.75 до 355 kW

Серия ACS800

Честотни управления серия ACS800, от 1.5 до 400 kW

с вграден контролен панел

Ръководство на хардуера

Наръчник