Тип Е 16 DU
Обхват на настройка от 0.1 ... 0.32 А до 5.7 ... 18.9 А
Възможност за монтаж към контактори B6(7), VB6(7), BC6(7), VBC6(7), А9, А12, A16 и AL9 ... AL16
Тип Е 45 DU
Обхват на настройка от 9 А до 45 А
Възможност за монтаж към контактори А26, А30, А40, АL26, AL30, АL40
Тип Е 80 DU
Обхват на настройка от 27 А до 80 А
Възможност за монтаж към контактори А50, А63, А75, АF50, AF63, АF75, АE50, AE63, АE75
Тип Е 140 DU
Обхват на настройка от 50 А до 140 А
Възможност за монтаж към контактори А95, А110, АF95, AF110, АE95, АE110
Тип Е 200 DU
Обхват на настройка от 60 А до 200 А
Възможност за монтаж към контактори А145, А185, АF145, AF185
Типове Е 320,500, 800 DU
- Тип Е 320 DU
Обхват на настройка от 100 до 320 А
Възможност за монтаж към контактори: А210, А260, А300, АF210, АF260, АF300
- Тип Е 500 DU
Обхват на настройка от 150 до 500 А
Възможност за монтаж към контактори: АF400, АF460
- Тип Е 800 DU
Обхват на настройка от 250 до 800 А
Възможност за монтаж към контактори: АF580, АF750