релета Е258C, 24 V AC/DC

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление
Импулсни релета Е258C с възможност за централно управление

- In=16 A;

Централно управление - 24 V AC/DC

релета Е258C, 230 V AC/DC

Модулни апарати за монтаж на DIN-шина. Апарати за контрол и управление
Импулсни релета Е258C с възможност за централно управление

- In=16 A

- Централно управление - 230 V AC/DC