Tип CR-P
Щепселни интерфейсни релета Tип CR-P
Tип CR-M
Щепселни интерфейсни релета Tип CR-M с вградена идикация
Tип CR-U
Щепселни интерфейсни релета Tип CR-U