Токови трансформатори серия СТ3

серия СТ3  от 40 до 600 А

Токови трансформатори серия СТ4

серия СТ4  от 100 до 1000 А

Токови трансформатори серия СТ6

серия СТ6  от 250 до 2500 А

Токови трансформатори серия СТ8

серия СТ8  от 300 до 3000 А

Токови трансформатори серия СТ8-V

серия СТ8-V  от 400 до 2500 А

Токови трансформатори серия СТ12

серия СТ12  от 500 до 6000 А

Токови трансформатори серия СТ12-V

серия СТ12-V  от 800 до 4000 А