Лицензи и сертификати

Декларация, политика и цели по качество: Отвори

Лицензи и сертификати:

1. ИА “БСА”  - Сертификат за акредитация на “Орган за контрол от вида С”  рег. № 27 ОКС

2. Сертификат ISO 9001:2015 с регистрационен номер на сертификата 36311/18/S

3. Сертификат ISO 14001:2015 с регистрационнен номер на сертификата EMS-7077/S

4. Сертификат ISO 45001:2018 с регистрационнен номер на сертификата OHS-3247

5. Централен професионален регистър на строителя - Удостоверение № І - за строежи от втора до пета категория

6. Централен професионален регистър на строителя - Удостоверение № ІІ - за строежи от втора до четвърта категория

7. Централен професионален регистър на строителя - Удостоверение № ІІІ - за строежи от първа до трета категория

8. Централен професионален регистър на строителя - Удостоверение № V - за отделни видове СМР съгласно КИД - 2008

9. Сертификат за правоспособност с №148 от 22 февруари 2013 г. за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

 

Сертификат за акредитация

Сертификат за акредитация

прочети »
Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015 с регистрационен номер на сертификата 36311/18/S

прочети »
Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 14001:2015 с регистрационнен номер на сертификата EMS-7077/S

прочети »
Сертификат ISO 45001:2018

Сертификат ISO 45001:2018 с регистрационнен номер на сертификата OHS-3247

прочети »
Удостоверение № III - 004707

Удостоверение  № III - 004707

прочети »
Удостоверение № II - 004061

Удостоверение  № II - 004061

прочети »
Удостоверение № I - 014643

Удостоверение № I - 014643 

прочети »
Удостоверение № V - 010291

Удостоверение  № V - 010291

прочети »
Сертификат за правоспособност

Документ за правоспособност за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

прочети »