Проектиране и асемблиране на електрически табла

Проектиране и асемблиране на електрически табла

 В съотвествие с изпълнение на целите на фирмата за пълно обслужване на нуждите на клиентите беше създаден сектор „Проектиране и асемблиране на електрически табла и табла за автоматизация”. Фирмата предлага цялостно проектиране, разработване и асемблиране на главни, междинни и крайни електроразпределителни табла, както и на табла за контрол и управление на електросъоръжения.

Фирмата притежава лиценз от АББ за асемблиране на типово изпитани табла, а също така е сертифициран доставчик на GE Healthcare за ел. табла.

Проектирането се извършва от висококвалифицирани специалисти, които притежават сертификат за проектиране и изготвяне на спецификации за типово тествани системи ниско напрежение тип ArTu, IS и други. Използва се специализиран софтуер DMBWin, DOC и ABB block CAD, базирани на Auto CAD. Таблата се асемблират с оборудване на водещи производители, като основно използваните шкафове са на ABB и Rittal.

За всяко едно от асемблираните табла се изготвя екзекутивна документация, която включва: Удостоверение за производствен контрол, Декларация за съответствие и Протокол за проведени функционални проби, като са изпълнени изискванията на стандарт БДС EN  60 439 - 1: 2002 (EN 60 439 - 1 : 1999).

„АС-ДС“ ООД също така асемблира и доставя табла извън територията на България. Част от проектите в които фирмата е взела участие е за обект: „Разширение на система за коксов газ в Duisburg Huckingen” на RWE POWER AG, Германия, както и доставки на ел. табла за нуждите на GE Healthcare в Румъния и Унгария.