Информация за клиентите на ОКС във връзка с COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с въведеното извънредно положение от Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID 19 и с оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, Органа за контрол от вид С при “АС – ДС” ООД препоръчва на своите клиенти  да заявяват исканите от тях услуги чрез E-mail, куриерските фирми и само в краен случай да посещават Органа за контрол от вид С  при “АС – ДС” ООД на място, за което предварително благодарим.

Органа за контрол от вид С при “АС – ДС” ООД приема заявки за контрол при спазване на следните мерки за безопасност:

-   При струпване на граждани в местата за подаване на заявки/получаване на документи от извършен контрол изчакайте реда си като осигурите не по-малко от 2 метра между вас и останалите граждани;

-   Използвайте осигурените дезинфектанти преди подаване/получаване на документи.

Желателно е заявките за контрол да бъдат подавани на Е-mail: ac_dc@mail.orbitel.bg; office.pl@acdc-bg.com. Същата може да бъде изтеглена от сайта на http://www.acdc-bg.com/bg/services/organ-za-kontrol. Датите за извършване на заявения параметър за контрол ще бъдат уточнявани предварително на телефон: 064 841 385, 0885599970. Лица за контакти: инж. Емил Мирчев, Костадин Петров.

Протоколи и сертификати от извършения контрол могат да бъдат изпратени по посочен от клиента в Заявката за контрол начин след заплащане на съответните такси на офиса на “АС – ДС” ООД или по банкова сметка: BG56BPBI79231065296301

Ако няма наложителна причина да извършите измервания на обекти или да получите протоколи и сертификати точно в този момент, отложете посещението в офиса на Органа за контрол от вид С при “АС – ДС” ООД.

 

Ръководството на ОКС