Заявка за извършване на контрол


* Задължителни полета

Органът за контрол е информирал клиента, ако методът за контрол, предложен от клиента се счита за неподходящ.

Органът за контрол поддържа строга конфиденциалност на всички свои организационни нива по отношение на информация, получена или създадена по време на изпълнение на дейностите по контрол, а също така и информация относно клиента, получена от жалбоподател(и) или регулаторни органи, различни от клиента.

Клиентът  е уведомен, че при поискване от страна на ИА БСА, компетентните държавни органи или компетентните обществени организации се предоставят резултатите от контрола.

Органът за контрол е информирал клиента, че при поискване от негова страна ще бъдат предоставени копия от организационната структура и документи доказващи юридическия статус на ОК.

Версия: 2

                                                                                                                              Дата: 23/09/2015