Партньори

 

От март 2012 г., фирма “АС – ДС” ООД  е официален партньор на ABB Automation Products GmbH за продажба на прибори за Автоматизация на територията на Република България. В обхвата на дейността по продажба са включени  електромагнитни, масови, вихрови и термични разходомери, ротаметри, трансмитери за налягане и диференциално налягане, температурни сензори и трансмитери за температура, регистратори, позиционери, задвижки, нивомери и прибори за анализ на течности.

Фирма “АС – ДС” ООД  е оторизирана за извършване на монтаж и където е необходимо ремонт и сервиз на горепосоченото оборудване.

В обхвата на дейността са включени и широка гама  прибори за измерване на силата предназначени за подобряване на контрола, производителността и качеството на технологичните процеси. Продуктите измерват механични и геометрични променливи.