„АС - ДС” ООД Производствена и складова база

Адрес: ул. Индустриална №132, гр. Плевен, п.к.: 5800

Телефон: 0885599960

Кръстю Обретенов

Производство на ел. табла
Изработка на метални заготовки за изгражданите инсталации
Съхранение на продукти и резервни части
Поддържане на МПС и гараж
Техническа работилница за металообработка
Виж други офиси