Капацитивна сонда FMI 51 на ACS-Control-System за измерване ниво на вода в кондензен резервоар

Нивото на водата в кондензните резервоари на системите за пароснабдяване трябва да се поддържа в определени минимални и максимални граници. „За целта често се използват кондуктивни измервателни сонди. Поради ниската проводимост на кондензата, този метод на измерване винаги създава проблеми. Интересен алтернативен вариант е капацитивната сонда FMI 51 на немската фирма ACS-Control-System, водещ производител и доставчик на оборудване в областта на измервателните технологии“.И кондуктивният, и хидростатичният метод  се отличава с редица недостатъци и не се препоръчва, тъй като в котела винаги съществува известно свръхналягане.

 

Интересно алтернативно решение предлага ACS-Control-System, а именно измерване нивото с капацитивната сонда FMI 51. „Относителната диелектрическа константа на кондензата е над 50, затова този метод е напълно приложим. Сондата може да бъде монтирана върху съществуващ фланец, в технологичен отвор или да бъде вкарана през байпасна тръба. Единственото условие е сондата да е напълно потопена във вода“.


                                       


Изходящият сигнал от 4 - 20 mA може лесно да бъде анализиран от DPA индикатора на процеса и да осъществи допълнително пълнене.

 

Предимства на описания метод на измерване са:

 - Бърза и лесна инсталация;

 - Температурна стабилност до 200 °C;

 - Устойчивост на налягане от -1 до 100 bar;

 - Непрекъснато измерване без мъртва зона (това означава, че резервоарът може да бъде изцяло запълнен);

 - Подходящи за хигиенни приложения;

 - При критични приложения се предлагат сонди със заземителна тръба.


Данни за примерен процес, при който капацитивната сонда FMI 51 е внедрена за измерване на ниво:

 - Съдържание: кондензна вода;

 - Контейнер: хоризонтален цилиндричен резервоар;

 - Температура: 90 °С;

 - Тип монтаж: фланец или резбова връзка.

« Обратно