Нови анализатори за кислород

Нови анализатори за кислород и продукти на горенето правят измерването лесно за битови и промишлени приложения

ABB добавя към своите анализатори за кислород и продукти на горенето, подобрена електроника и лесен за използване операторски интерфейс, което прави лесни измерванията на лесно запалими газове.

ABB пуска на пазара нови анализатори за кислород и лесно продукти на горенето за измерване на ефективността на котли и технологични нагреватели, работещи с органични горива, използвани в електроцентралите, изгаряне, нефтохимичната промишленост и при производството на желязо и стомана. Заменяйки доказаната система на ABB SMA90, анализаторът AZ40 обхваща гама от функции, които позволяват на потребителя лесно и точно да прави фина настройка на процесите на горене, за да подобри ефективността, да снижи разхода на гориво и да намали производството на азотни окиси (NOx).

За постигане на оптимално горене, трябва да има достатъчен излишък на въздух, който е необходим за горене на всички горива, но не твърде много, за да не се намали ефективността или да не се увеличи производството на NOx. Наличието на неизгоряло гориво показва не ефективност на горивния процес, тъй като част от енергията на горивото е изгубена. Неизгорялото гориво представлява също и риск за безопасността. Ако се възпламени може да стане експлозия с потенциално катастрофални последици.

Поддържането на правилното ниво на излишния въздух за горенето може да бъде усложнено от колебания в горивото и въздуха, факторите, включително атмосферното налягане и влажността, промените в топлинната ефективност на горивото и експлоатационните свойства на самата котлена инсталация. По тази причина, измерването само на кислорода няма да осигури точна картина на ефективността на горенето.

Чрез непрекъснат анализ на изгорелите газове, за да се измери както излишния въздух, така и неизгорялото гориво, AZ40 позволява правилно регулиране на излишния въздух за поддържане на оптимално горене.

Анализаторът AZ40 наблюдава и кислорода  и неизгорелите продукти на горенето по отношение на еквивалентния въглероден окис (COe) като използва два сензора. Показанията за кислорода показват измерения обемния процент нетен кислород. Обикновено тези показания са първичен индикатор за контрол на горенето. Измерването на COe често се използва за оптимизиране контрола на горенето чрез допълнително изглаждане на регулирането на кислорода.

Анализаторът се състои от сензорен блок, сонда с филтърен блок, приемо – предавател и свързващ блок с кабел.

Фланецът на сензорния блок се монтира към въздухопровод или технологична стена, а удължението на сондата достига до газовия поток на горивото. Предлага се с дължини до 2,460 mm (96.8 инча) и е подходящ за приложения до 1,650 °C (3,000 °F), сондата непрекъснато взема проби, които след това се анализират от сензора. Електрическите изходи на сензорите се захранват чрез вътрешен гъвкав свързващ кабел към приемо – предавателя за интерпретиране.

Анализаторът AZ40 има функция за автоматично калибриране на сензора, която използва тестови газове с познати концентрации, за да калибрира и двата сензора и да гарантира непрекъсната точност. Операторите имат възможност да настроят калибрирането на сензора да се извършва автоматично по всяко време от деня, като използват вътрешен таймер и го стартират ръчно като използват операторски интерфейс или дистанционно чрез контактните входове.

AZ40 предлага няколко особености, които пестят разходи за поддръжка целящи да предотвратят навлизането и натрупването на пепел в сондата. За да се поддържа пътя за пробите чист, без натрупан прах, AZ40 използва високо ефективни филтри, базирани на дизайн "плетен чорап", който действа чрез "трептене" вътре в техните защитни екрани. В резултат тези движения помагат да се предотврати натрупването на частици на повърхността на филтъра.

Предлага се и опционална функция за обдухване, която може да се използва за предотвратяване на допълнително запушване на филтърния блок на главата на сондата, причинено от натрупване на частици от технологичния процес. Изцяло програмируема, опцията за обдухване позволява на потребителите да настройват и продължителността и честотата на обдухване, с възможност за избор между непрекъснати или множество въздушни импулси.

Друга характеристика на AZ40, която пести разходи за поддръжка е загрявания сензорен колектор. За да се предотврати кондензирането на корозивни газове в пътя за вземане на пробите на анализатора и причиняване на запушване, сензорният колектор се загрява до 204°C (400°F), за да се поддържат пробите над точката на втечняване на киселините.

Допълнителната лекота на поддръжка се осигурява чрез включване на допълнителни функции за диагностика и проверка. Електрониката следи изправното състояние на устройството чрез периодични самостоятелни проверки на критичните променливи, както и на самото устройство. Тази съвременна функция за диагностика позволява създаване на потребителски схеми за аларми и съобщения за състояние на системата. Всички съобщения за диагностика на системата се изобразяват в съответствие с NAMUR директива NE107, така че всяко събитие се разпознава незабавно от оператора, който може да предприеме съответните действия, ако е необходимо.

Приемо – предавателят също включва регистър на събитията, който отбелязва всички калибриращи и алармени събития. Всяко събитие е маркирано с дата и час, което позволява на оператора или техника по поддръжката бързо да достигнат до историята на инсталацията.

Опростената работа се гарантира от потребителския интерфейс на AZ40, който има същия изглед и наподобява работата с останалите измервателни уреди и анализатори на ABB. Шест бутонната сензорна клавиатура за движение в менюто и въвеждане на данни, заедно с интуитивната структура на менюто позволява на потребителите бърз и лесен достъп, програмиране и промяна на настройките и експлоатационните данни от един екран.

AZ40 е напълно съвместим и може да бъде инсталиран на мястото на предишното поколение на ABB анализатори на продукти на горенето SMA 90.

Бизнес звеното на ABB за Измервания & Анализи (www.abb.com/measurement) е сред водещите в света производители и доставчици на измервателни уреди и анализатори. С хилядите си експерти в цял свят и високо ефективната технология, ABB екипът се е посветил да направи измерването лесно за своите клиенти.

ABB (www.abb.com) е глобален лидер в енергетиката и технологиите за автоматизация, който дава на битовите и промишлени потребители възможността да подобрят работата на инсталациите си като същевременно снижат влиянието върху околната среда. Компаниите на ABB Group работят в почти 100 страни, а служителите им наброяват около 140,000.

За повече информация, моля, посетете: www.abb.com/glossary

« Обратно