Aplisens обяви пазарния дебют на нов смарт дигитален трансмитер за температура

Температурният трансмитер, модел LI-24ALW, намира приложение за преобразуване на съпротивлението на термодвойка в зависимост от процесните величини температура или напрежение, в стандартен токов сигнал 4-20mA. Трансмитерът е оборудван с два отделни канала, позволяващи измерването на температурна разлика, средноаритметична стойност, средноаритметична стойност със степен на резервираност, максимална или минимална температура. „Устройството разполага и с автоматична компенсация на влиянието на температурата на околната среда, както и с компенсация на студена връзка на термодвойката, като използва вътрешен/външен (Pt100) сензор или постоянна температура“.

 

* LI-24ALW - корпус с алуминиево епоксидно покритие;

LI-24ALW/SS - корпус от неръждаема стомана;

LI-24ALW - с външен температурен сензор или директно монтиран сензор в корпуса.

 

Технически характеристики на температурния трансмитер LI-24ALW:

- Изходен сигнал 4…20mA с Hart протокол;

- Галванична изолация (вход, изход);

- Програмируем тип на сензор;

- Програмируем измервателен обхват;

- Компенсация на термосъпротивителната система;

- Компенсация на студена връзка на термодвойката;

- Система за самодиагностика;

- Сертификат за искробезопасност (ATEX, IECEx).

 

„Повечето от параметрите на температурния трансмитер LI-24ALW, като диапазон на измерване, алармен сигнал, корекции на изхода, корекция на характеристиката и т.нат. се програмират от компютър с Hart/USB/Bluetooth конвертор чрез софтуер за конфигуриране Aplisens Raport 2 или комуникатор KAP-03“.

 

Трансмитерите LI-24ALW се разаботени за полеви монтаж. Могат да се използват с температурни сензори, монтирани директно в корпуса на трансмитера, както и със външни сензори.

« Обратно