Заявка за участие в курс на обучение за придобиване квалификационна група по електробезопасност съгласно чл. 20, ал. 5 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ - 2005

                                                                                                                                             

                                                                                    ЗАЯВКА

за участие в курс на обучение за придобиване квалификационна група по електробезопасност

                                                 съгласно чл. 20, ал. 5 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ - 2005


* Задължителни полета