Табла Europa с N и PE шини

Пластмасови Апартаментни табла Europa:

- ІР40

- доставят се с N и PE шини

Табла Europa без N и PE шини

Пластмасови Апартаментни табла Europa:

- ІР40

- доставят се без N и PE шини

Поликарбонатни табла Europa

Поликарбонатни табла Europa:

- ІР40

- доставят се без N и PE шини

Табла Europa IP55

Пластмасови табла Europa:

- ІР55

- доставят се без N и PE шини

Табла Europa IP65

Пластмасови табла Europa:

- ІР65

- доставят се без N и PE шини