Прекъсвач серия SH
Mиниатюрен автоматичен прекъсвач серия SH /домашна серия/
Icn = 6 кА, 0.5....40 А. Крива на изключване B и C

Приложение: сгради - жилищни и търговски.

 

* Характеристика ВФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита на хора и кабели с голяма дължина в системи TN и IT.

* Характеристика СФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита за съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване.

* Характеристика KФункция: защита и управление на вериги, двигатели, трансформатори и помощни вериги, от претоварване и къси съединения.

Прекъсвач серия S200
Mиниатюрен автоматичен прекъсвач серия S 200,  0.5...63 А
Icn = 6..25 кА, 0.2…63 A. Крива на изключване C и K

Приложение: сгради - търговски и промишлени.

 

* Характеристика ВФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита на хора и кабели с голяма дължина в системи TN и IT.

* Характеристика СФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита за съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване.

* Характеристика KФункция: защита и управление на вериги, двигатели, трансформатори и помощни вериги, от претоварване и къси съединения.

Прекъсвач серия S280
Миниатюрен автоматичен прекъсвач серия S280, 63 - 100 А
Icn = 6 кА. Крива на изключване B, C и K

Приложение: сгради - търговски и промишлени.

 

* Характеристика ВФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита на хора и кабели с голяма дължина в системи TN и IT.

* Характеристика СФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита за съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване.

* Характеристика KФункция: защита и управление на вериги, двигатели, трансформатори и помощни вериги, от претоварване и къси съединения.

Прекъсвач серия S290
Миниатюрен автоматичен прекъсвач серия S290, 80 - 125 A
Icn = 10 кА. Крива на изключване B, C и K

Приложение: сгради - търговски и промишлени.А

 

* Характеристика ВФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита на хора и кабели с голяма дължина в системи TN и IT.

* Характеристика СФункция: защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита за съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване.

* Характеристика KФункция: защита и управление на вериги, двигатели, трансформатори и помощни вериги, от претоварване и къси съединения.