Дефектнотокови защити тип FH200, тип A и AC;
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA съгласно IEC/EN 61008
Функция: защита срещу действието на дефектни токове в синусоидални променливи
токови вериги; защита срещу непряк контакт и допълнителна защита срещу пряк
(с I∆n = 30mА) контакт; управление и изолиране на съпротивителни и индуктивни вериги
Приложение: сгради - жилищни и за търговски цели
Дефектнотокови защити тип F200, тип AC
Номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA съгласно IEC/EN 61008
Функция: защита срещу действието на дефектни токове в синусоидални променливотокови вериги;
защита срещу непряк контакт и допълнителна защита срещу пряк (с I∆n = 30mА) контакт
Приложение: жилищни, търговски и промишлени цели
Дефектнотокови защити тип DS951
Дефектнотокови защити тип DS951 с вградена защита от свръхтокове,
тип AC, С характеристика; номинален ток на утечка: IΔn=30/300 mA съгласно IEC/EN 61009
Функция: защита едновременно срещу претоварване и късо съединение и дефектни токове;
допълнителна защита срещу пряк контакт (благодарение на I∆n = 30mА)
Приложение: сгради - жилищни и за търговски цели