Модулен бутон E215

Модулен бутон Е215

- бутони без индикация

- In=16 A

- Un=250 V AC

- Широчина, DIN-модули 1/2 

Модулен бутон E217

Модулен бутон Е217

- бутони с индикация

- In=16 A

- Un=250 V AC

- Широчина, DIN-модули 1/2