Табла без врата

Пластмасови табла

 - без врата,

 - ІР40

 - доставят се без N и PE шини

Серия FLY

Пластмасови табла Fly:

- ІР65

- доставят се без N и PE шини

Табла за монтаж на панел

Пластмасови табла за монтаж на панел:

- ІР40/ІР55

- доставят се без N и PE шини