Захранващи модули, Сигнални изолатори

 

Захранване ZL-24-08 

Максимален изходен ток  800 mA 
Висока енергийна ефективност 
Индикация за наличие на изходно напрежение 
Постоянна устойчивост на къси съединения и свръх напрежение 
Защита срещу пренапрежение 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35 шина 

Повече информация >>>
Power supply ZL-25-01 

Максимален изходен ток 100 mA или 2 x 50 mA 
Индикация за наличие на изходно напрежение  
Постоянна устойчивост на къси съединения и свръх напрежение 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35, TS32 шина 

Повече информация >>>
Захранване/ разделител/ сигнален конвертор ZSP-41 

Пълно галванично разделяне на веригите (ВХОД – ИЗХОД, ВХОД – ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ, ИЗХОД – ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ) 
Възможност за избор на входни и изходни сигнали 
Възможност за използване на входната линия за захранване на двупроводен трансмитер 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35 релса

Повече информация >>>
Разделител/ сигнален конвертор SP-11 

Версия с една и две вериги с 12.5 mm широк корпус 
Опто – електронно галванично разделяне (ВХОД – ИЗХОД) 
Възможност за избор на входен сигнал 9...36 V Захранване в изходния сигнален контур 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35 релса 

Повече информация >>>
SP-02 токов сигнален разделител без спомагателно захранване 

Версия с една и две вериги с 12.5 mm широк корпус 
Точност 0.16% 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35 релса 

Повече информация >>>
Искробезопасно захранване и разделител ZS-30Ex1 

24 V DC захранване 
Пълно галванично разделяне на веригите (ВХОД – ИЗХОД, ВХОД – ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ, ИЗХОД – ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ) 
Точност 0.1% 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35 релса 

Повече информация >>>
Искробезопасно мрежово захранване захранване и разделител ZS-31Ex1 

230 V AC захранване 
Пълно галванично разделяне на веригите (ВХОД – ИЗХОД, ВХОД – ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ, ИЗХОД – ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ) 
Точност 0.1% 
Корпусът може да бъде монтиран на стандартна TS35 релса 

Повече информация >>>
Верига за защита срещу пренапрежение UZ-2 

Версия за монтаж на стена 
Версия за монтаж на шина 

Повече информация >>>

Не са намерени продукти, отговарящи на избора.