VAMP 40

 

Микропроцесорна релейна защита на линии средно напрежение, двигатели и кондензаторни батерии

            - захранващо напрежение 19-265 V AC/DC;

            - токови входове - 5 бр;

            - напреженови входове - 1 бр;

            - цифрови входове - 2 бр;

            - релейни изходи - 6 бр;

            - светодиодни индикатори на предния панел - 10 бр;

            - текстов дисплей;

           - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP, SPA-Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

           Брошура             английски език   руски език

           Ръководство     английски език   руски език


           Таблица за избор на защита

VAMP 50

Токова защита

  - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

  - токови входове - 4 бр;

  - цифрови входове - 2 (6) бр;

  - релейни изходи - 6 (7) бр;

  - светодиодни индикатори на предния панел - 12 бр;

  - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

    на обекта и аналогови величини;

- комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP,

   SPA-Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

            Брошура            английски език   руски език

            Ръководство    английски език   руски език


          Таблица за избор на защита

VAMP 52

 

Микропроцесорна релейна защита на линии средно напрежение и двигатели

            - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

            - токови входове - 4 бр;

            - напреженови входове - 1 бр;

            - цифрови входове - 2 (6) бр;

            - релейни изходи - 6 (7) бр;

            - светодиодни индикатори на предния панел - 12 бр;

            - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

              на обекта и аналогови величини;

                                                                  - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP,

                                                                    SPA-Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

            Брошура            английски език   руски език

            Ръководство    английски език   руски език


           Таблица за избор на защита

VAMP 55

 Напреженова защита

            - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

            - напреженови входове - 4 бр;

            - цифрови входове - 2 (6) бр;

            - релейни изходи - 6 (7) бр;

            - светодиодни индикатори на предния панел - 12 бр;

            - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

              на обекта и аналогови величини;

            - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP, SPA-

              Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

            Брошура           английски език   руски език

            Ръководство   английски език 


           Таблица за избор на защита

VAMP 59

 

Диференциална защита за електропроводи

     - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

     - токови входове - 4 бр;

     - напреженови входове - 1 бр;

     - цифрови входове - 2 (6) бр;

     - релейни изходи - 6 (7) бр;

     - светодиодни индикатори на предния панел - 12 бр;

     - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

       на обекта и аналогови величини;

                                                          - комуникационни протоколи Modbus TCP, DNP 3.0, IEC61850.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

            Ръководство  английски език


           Таблица за избор на защита

VAMP 210

 

Защита на генератори

      - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

      - токови входове - 5 бр;

      - напреженови входове - 3 бр;

      - цифрови входове - 6 бр;

      - релейни изходи - 8 бр;

      - светодиодни индикатори на предния панел - 8 бр;

      - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

        на обекта и аналогови величини;

                                                           - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP, SPA- Bus,

                                                             DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

            Брошура               английски език   руски език

            Ръководство       английски език   руски език


           Таблица за избор на защита


VAMP 230, VAMP 245, VAMP 255, VAMP 257

МИКРОПРОЦЕСОРНИ РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ


 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

 

 

-  Защита на линии средно напрежение, двигатели , кондензаторни батерии и дросели
   - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;      
   - токови входове  - 5 бр;            
   - напреженови входове -  VAMP 230 - 3 бр;          
    VAMP 245 - 1 бр;          
    VAMP 255 - 3 бр;          
    VAMP 257 - 3 бр;          
   - цифрови входове - VAMP 230 - 6 (8) бр;        
    VAMP 245 - 6 (8) бр;        
    VAMP 255 - 18 (20) бр;        
    VAMP 257 - 18 (28) бр;        
   - релейни изходи  VAMP 230 - 8 бр;          
    VAMP 245 - 8 бр;          
    VAMP 255 - 10 бр;        
    VAMP 257 - 10 (20) бр;        
   - светодиодни индикатори на предния панел - 8 бр;        
   - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема  
     на обекта и аналогови величини;            
   - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP, SPA-
     Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.        

           Брошура                                                   -  английски език   руски език

           Ръководство VAMP 230, 245, 255      - английски език   

           Ръководство VAMP 257                        - английски език   руски език    


           Таблица за избор на защита

VAMP 259

 

Дистанционна защита

   - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

   - токови входове - 4 бр;

   - напреженови входове - 4 бр;

   - цифрови входове - 18 (28) бр;

   - релейни изходи - 10 (20) бр;

   - светодиодни индикатори на предния панел - 8 бр;

   - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

     на обекта и аналогови величини;

                                                        - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP, SPA-

                                                           Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 


            Ръководство    - английски език   руски език            

            Брошура            - английски език   руски език


           Таблица за избор на защита

VAMP 265

 

Диференциална защита за генератори, трансформатори и двигатели

    - захранващо напрежение 40-265 V AC/DC или 18-36 V DC;

    - токови входове - 8 бр;

    - цифрови входове - 6 бр;

    - релейни изходи - 8 бр;

    - светодиодни индикатори на предния панел - 8 бр;

    - графичен дисплей с възможност за изобразяване на еднолинейната схема

      на обекта и  аналогови величини;

    - комуникационни протоколи IEC 101, IEC 103, Modbus RTU/TCP, Profibus DP, SPA-

                                                            Bus, DNP 3.0, IEC61850, DeviceNet, EtherNet/IP.

 

 За продукти от тази категория може да направите Вашето запитване ТУК

 

            Брошура               английски език   

            Ръководство       английски език   руски език


           Таблица за избор на защита