Превключвател с дълга ръкохватка, неосветяем
Избирателен превключвател с 2 и 3 положения, неосветяем
Превключвател с дълга ръкохватка, осветяем
Избирателен превключвател с 2 и 3 положения, осветяем