Мембранни затвори

 

Фланцови затвори с плоска мембрана S-P Повече информация >>>
Фланцови затвори с разширена мембрана S-T 
(стандартна версия и версия с вградена почистваща система за мембраната)Повече информация >>>
Химически фланцови затвори с плоска мембрана S-Ch Повече информация >>>
Затвори на резба с голяма мембрана и отделима монтажна част Повече информация >>>
Химически затвори на резба с голяма мембрана S-CompCh Повече информация >>>
Затвори на резба с голяма мембрана Повече информация >>>
Санитарни затвори Повече информация >>>
Затвори на резба с плоска мембрана радиатор Повече информация >>>

Не са намерени продукти, отговарящи на избора.